Τιμές

Χαμηλή περίοδος Μεσαία Περίοδος Υψηλή περίοδος
Στούντιο

100 euro 100 euro 100 euro
Διαμέρισμα
130 euro 130 euro 130 euro

 

Χαμηλή περίοδος: από 5 Απριλίου - 10 Μαίου & 11 Οκτωβρίου - 10 Νοεμβρίου

Μεσαία Περίοδος: από 11 Μαϊου - 10 Ιουνίου & 11 Σεπτεμβρίου - 10 Οκτωβρίουr

Υψηλή περίοδος: από 11 Ιουνίου - 10 Σεπτεμβρίου